Chưa lột bao quy đầu có quan hệ được không?

Việc bao quy đầu chưa lột (có thể do dài, hoặc do hẹp) thường xảy ra ở những dương vật chưa phát triển, hoặc mắc các bệnh lý quy đầu. Chính vấn đề này khiến nhiều người lo sợ việc quan hệ khi bao quy đầu chưa lộn là khó khắn và nguy hiểm. Có … Đọc tiếp Chưa lột bao quy đầu có quan hệ được không?